BİZİ TAKİP EDİN


CEO’NUN MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

Tüm Dünya, 2020 yılında COVID-19 salgınının etkisinde, salgını önleyici tedbirler almanın yanı sıra ekonomiyi işler halde tutmanın mücadelesini vermiştir. Covid-19 salgınının gölgesinde toplumsal ve ekonomik açıdan çalkantılı bir dönem yaşanmıştır. Piyasalarda pandemi ile birlikte dalgalanmalar olmuş, bu dalgalanmalar birçok belirsizlik ve fırsatı da beraberinde getirmiştir. Dünya, aynı zamanda bu dönemde, iklim krizi ve artan sosyal eşitsizlikler ile de mücadele etmeye devam etmiştir. Yaşadığımız tüm bu zorlu koşullara rağmen Aynes Gıda olarak küresel ilkeler çerçevesinde güçlü adımlar atarak sürdürülebilir büyümeye devam etmekteyiz.

Kurulduğumuz günden bu yana, tüm faaliyetlerimizi sorumluluk,
verimlilik ve duyarlılık yaklaşımları çerçevesinde gerçekleştirmeyi hedef edindik. Türkiye’de de Mart 2020’den beri süren salgın koşulları, ekonomik göstergeleri olumsuz yönde etkilemiş olmasına rağmen Türkiye 2020 yılında %1,8 oranında büyümeyi başarmıştır. İçinde faaliyet gösterdiğimiz süt sektörü de COVID-19 salgınından etkilenmekle birlikte, endüstride işlenen süt miktarı da 2019 yılına göre %3,8 oranında artış göstermiştir. Bu artışın en önemli sebeplerinden biri tüketicilerin hijyen koşullarının öneminin daha fazla farkına vararak paketli süt ürünlerine olan taleplerini artırmaları olmuştur. Sektör toplu tüketim kanalında küçülmüş, perakende tüketim kanalında büyüme göstermiştir. Bu gelişme, sektörün uzun vadeli geleceği ve dayanıklılığı için önemli bir konudur ve bizi gelecek için ümitlendirmektedir. Bu oranın artması halk sağlığı ve sağlıklı nesillerin gelişimi açısından kritik önem taşımaktadır.

Bu yıl ilk sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlıyoruz. Raporumuzda, ülkemize, toplumumuza ve çevremize
saygılı bir şekilde sağlıklı ürünler sunarak, nasıl bir katkı yaptığımızı anlatıyoruz.
Sürdürülebilir
üretim ve tüketim sağlıklı nesiller ve halk sağlığı açısından diğer bir önemli konu olarak gündemimizde bulunmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, 21. yüzyılın kalkınma modeli olarak karşımızda durmaktadır. Sürdürülebilirlik çevreye, insan sağlığına, insan haklarına, yerel kalkınmaya katkı yaparak büyüme imkanını insanlığa sunmaktadır.

Birleşmiş Milletler tarafından, 2030 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere konulan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA); nüfus artışı, biyoçeşitliliğin azalması, eşitsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel sorunları çözmenin tek yolunun kolektif bilinç ve birlikte çalışma yoluyla mümkün olduğunu vurguluyor. Aynes Gıda olarak tüm iş yapış yaklaşımlarımızı 17 amaç ile uyumlu ve katkı sağlayacak şekilde organize etmekteyiz. Tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren bir şirket olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Kültürel ve sosyal zenginliğimizi Anadolu’ya borçluyuz. Aynes olarak ürettiğimiz tüm ürün ve hizmetleri Anadolu Tadı’yla buluşturduk.

Anadolu Tadı; özünde emeği, samimiyeti,
paylaşımı, aileyi, çevreye, hayvana, insana saygıyı ilmi içinde barındırmaktadır. İmkanlarımız ölçüsünde öncelikle bölgemizde hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesi, daha sürdürülebilir olması ve kalitesinin artırılması için çalışmalar yapmaktayız. Biliyoruz ki kalkınma ancak tüm paydaşların gelişmesi ile sağlanabilir. Uzun vadeli bakış açısıyla ekonomik ve sosyal değer yaratmayı hedeflemekteyiz. Çevrenin korunması en önemli önceliklerimiz arasındadır ve biliyoruz ki çevreyi koruyamazsak işimizi sürdürmemiz mümkün olmayacaktır.

Şirketimizin vizyonu doğrultusunda, sürdürülebilirlik stratejimizin oluşturulması,
evresel etkinin azaltılması, toplumsal faydanın arttırılması, kurumsal yönetim ve ekonomik faydanın güçlendirilmesi hedefiyle şirketimiz bünyesinde Aynes Sürdürülebirlilik Komitesi ve altı adet çalışma komite grubu oluşturulmuştur. Çalışma grupları, önceliklendirdiğimiz konulara göre şekillenmiştir ve Tüm Süreçlerde Verimlilik ve Dijitalleşme Çalışma Grubu, Su Yönetimi ve Çevre Çalışma Grubu, Enerji Yönetimi ve İklim Koruma Çalışma Grubu, Çiftlik Projesi Çalışma Grubu, Gıda Atıkları ve Açlıkla Mücadele Çalışma Grubu ve İnsan Değerleri Çalışma Grubu olarak adlandırılmıştır ve faaliyet göstermektedir. Sürdürülebilirlik stratejimize bağlı hedeflerin belirlenmesi, yol haritasının oluşturulması ve şirket bünyesindeki tüm birimlerin aktif katılımının sağlanması amaçlanmıştır. Bu çalışma grupları doğrultusunda çeşitli projelere imza attık.

Aynes olarak Anadolu Tadını benimsediğimiz yeni marka duruşumuzda Anadolu Kadını’na yanında olduğumuzu ve destek olduğumuzu göstermek istedik ve Evdeki İnfluencer Projesi ile bunu birleştirdik. Aslında Anadolu’nun dört bir köşesinde, neredeyse her bir mutfakta bir influencer var ve evde mucizeler yaratan ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekli kadınlarımız var. Kadınlarımızı öne çıkarmayı ve becerilerini tüm Türkiye ile paylaşmayı amaçladık. Projemiz ile önce ailesine sonra da çevresine “İyilik Sağlık” yayan kadınlarımıza
ışık tutmak ve influencer kavramına yeni bir anlam katmak istedik.

Gıda atıkları konusunda da müşterimiz
Migros ile beraber Dünya Kaynak Enstitüsü’nün girişimi olan 10*20*30 insiyatifine katıldık ve gıda atıklarımızı büyük oranda azaltmayı başardık. 2030 yılına kadar da %50 azaltacağımız taahhüdünde bulunduk. Su ve enerji kullanımlarımızda ciddi oranda azalmalar yaptık ve kısa, orta, uzun vadede yatırımlarımızla daha ciddi oranda azalmaları hedefledik. Dijitalleşme konusunda da projelerimizi hayata geçireceğiz ve yapmış olduğumuz çalışmalar da raporumuzda yer almaktadır. Bu projelerin yanı sıra Çiftlik Projemiz için adımları attık ve 2022 yılında bu projemizi de hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.

Tüm bu hedefler doğrultusunda sorumluluk, işbirliği ve dayanışma gibi önemli değerlerimizi yaşatıp hayata geçiren Aynes Gıda ailesindeki çalışma arkadaşlarıma, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve sektörümüzün tüm paydaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyamız, ülkemiz ve sınırlı kaynaklara sahip
ekosistem için daha iyisini istemeye ve daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz.

2022 yılında da Aynes
Gıda olarak dünyamız, ülkemiz ve tüm paydaşlarımız için değer yaratarak, daha büyük hedeflere doğru yol alacağımız inancı içerisindeyim.

Saygılarımla,

Murat Hocalar 
Aynes Gıda - CEO