BİZİ TAKİP EDİN


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Avrupa Birliği’nin (AB) tüketici sağlığı ile ilgili genel müdürlüğünün Türkiye firmalarının AB ülkelerine süt ve süt ürünleri satabilecek standartta olduğunu kabul ettiğini belirterek, “3 Nisan 2013 itibariyle ilgili mevzuat resmen yürürlüğe girecek” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği’nin (ASÜD) birlikte yürüttüğü AB’ye süt ve süt ürünleri ihracatına ilişkin projenin tanıtıldığı toplantıda konuşan Bakan Eker, bugünün Türkiye için, hayvancılık sektörü ile süt ve süt üreticileri için önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Bakan Eker, 2000 yılında alınan bir kararla Türkiye’nin AB ülkelerine standartları yeterli görülmediği için süt ve süt ürünleri ihraç edemediğine dikkat çekerek, sadece AB ülkeleri değil, AB ülkeleri standartlarını ithalatında benimseyen ülkelerin de bunu gerekçe göstererek Türkiye’den süt ve süt ürünleri ithalatı yapmadığını hatırlattı.

Hayvan hastalıkları ile mücadele, hayvan sağlığı ile ilgili alınan tedbirler, süt üretim safhasında hijyeninden laboratuvarlarına kadar denetim mekanizmasının yeterli olmaması sebebiyle Türkiye’den süt ve süt ürünleri ithalatı yapılmadığını ifade eden Bakan Eker, 2006 yılından bu yana mücadele ettiklerini, 7 yıllık zorlu bir mücadelenin başarı ile sonuçlandığını bildirdi.

Bakan Eker, Türkiye’nin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile üreticisiyle, sanayicisiyle teknik elemanlarıyla sahada çalışan veteriner hekimleri ve işçisiyle 7 yıl çalıştığını ve başarılı sonuca vardığını belirterek, “AB’nin tüketici sağlığı ile ilgili genel müdürlüğü Türkiye firmalarının AB ülkelerine süt ve süt ürünleri satabilecek standartta olduğunu kabul ederek, bununla ilgili süreci başlattı. 3 Nisan 2013 itibariyle ilgili mevzuat resmen yürürlüğe girecek” dedi.

Türkiye süt ve süt ürünleri sektörünün AB pazarına girmesi projesinin başarıya ulaştığına dikkati çeken Bakan Eker, projenin getireceği avantajları şöyle anlattı:

“AB artık diyor ki, ’Türkiye Cumhuriyeti Bakanlığı ile, özel sektörü ile, laboratuvarı ile, güvenlik sistemi ile, hayvan hastalıkları mücadele sistemi ile artık AB standartlarındadır.’ Bunun tercümesi bu. Bu AB tarafından resmen kabul edilmiş oluyor. Bu önemli bir başarı Türkiye için. İkincisi, hayvan sağlığı ve hayvansal ürün kalitesinin AB standartlarına ulaştığının göstergesi Türkiye açısından. AB kriterlerini esas alan ülkeler için de bu artık önemli bir gösterge. Bazı Orta Doğu ülkeleri bile Türkiye AB ülkelerine süt ürünü ihraç edemiyor diye Türkiye’den süt ürünü ithal etmiyordu. Bunun da artık önü açılmış oluyor. Bu da Türkiye için önemli bir avantaj.”

Bakan Eker, bu ihracatı ilk etapta onaylanan ve incelenen 6 firmanın gerçekleştirebileceğine işaret ederek, bu firmaların “Aynes Gıda, Pınar Süt, Ak Gıda, Tat Konserve Sek Süt işletmesi, Natura Gıda, Unilever/Algida” olduğunu bildirdi.

Süt ve süt ürünleri ihracatının, iç piyasada zaman zaman özellikle mevsimsel olarak karşı karşıya kalınan daralmanın önünü açmada bir avantaj sağlayacağını vurgulayan Bakan Eker, “Böylece üretici süt fiyatlarının düştüğü baskısını inşallah çok daha az hissedecek” dedi.

Bakan Eker, bu gelişmenin, Türkiye’de süt tedarik eden modern hayvancılık işletmelerinin sayısının artmasında ve gelişmesinde etkisine işaret ederek, çünkü AB pazarının açık olduğunu söyledi. Üretim yapan işletmelerin büyük ve nitelikli üretim yapan orta ve büyük işletmelere dönüşmesi için çaba sarf ettiklerini dile getiren Bakan Eker, içinde 3 tane büyükbaş hayvanın bulunduğu bir işletmenin kar etmesini beklemenin saflık olduğunu ifade etti.

Bakan Eker, 83 milyon liradan ibaret olan toplam hayvancılık desteğinin 2012 yılında 2 milyar 200 milyon liraya çıktığını hatırlatarak, 2013 yılında bunun çok daha iyi bir noktaya ulaşmasını beklediklerini vurguladı.

Türkiye Süt ve Et Kurumu kuruluyor

Bakan Eker, “Türkiye Süt ve Et Kurumu” adı altında bir kurum kurulacağını belirterek, “Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı, en son birtane imza kalmıştı. Zannediyorum bu hafta içerisinde bu da tamamlanmış olacak” dedi.

Bu kurumun süt piyasasına müdahale edeceğine dikkati çeken Bakan Eker, işleme yardımı dahil olmak üzere bu alanda birçok tedbir alabilecek yeni bir mekanizma kuracaklarını bildirdi.

Sanayicilere de çağrıda bulunan Bakan Eker, “Ama size buradan çağrım, sanayici kesimine, özellikle üretici kesimine de, zor zamanlarda birbirimizi koruyup gözetelim. Kısa vadeli hesaplar yerine daha uzun vadeli hesaplar yapalım ve Türkiye’yi çok daha iyi bir noktaya el birliğiyle taşıyalım. Ben bugün burada sektörün diğer sorunlarını konuşmaya değil, bu sektörün başarısını kutlamaya, buna işaret etmeye sizleri davet ettim. Bu başarı Türkiye’nin başarısıdır, bu başarı sanayicilerimizin başarısıdır, bu başarı üreticilerimizin başarısıdır, bu başarı Türkiye’nin, hepimizin herkesin başarısıdır” diye konuştu.