BİZİ TAKİP EDİN


AYNES AKADEMİ

Aynes’de Eğitim ve Yetenek Gelişim yaklaşımımızda kurumsal gelişimimize  destek olmayı ve yaşam boyu gelişimi hedefliyoruz.  

Şirket değerlerimizle uyumlu, sürekli gelişime ve yüksek performans kültürüne odaklanan programlarla çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekliyoruz.Kişisel gelişim eğitimleri ile çalışanlarımızın kurumsal hayatlarında daha başarılı olmasını sağlayacak ve kişisel gelişimlerini destekleyecek alanlara odaklanıyor; mesleki ve teknik eğitimlerle iş süreçlerine yönelik gelişim sağlamayı hedefliyoruz.  

Çalışma arkadaşlarımızın gelişimlerine katkı sağlamak ve ilerlemelerinin önünü açmak, kurulduğumuz günden bu yana gurur duyduğumuz konuların başında geliyor. Sürekli değişimin ve gelişimin çok önemli günümüzde, sunduğumuz farklı eğitim olanaklarıyla, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişim hedeflerini gerçekleştirmeleri konusunda yanlarında oluyoruz. İş birliklerimiz ve dijital teknolojiler aracılığıyla eğitim ve gelişim uygulamalarımızda eşit ve kapsayıcı olanaklar sunuyoruz. Çalışanlarımızın yarının iş ortamında başarılı olmalarını sağlayacak yeni beceriler kazanmalarının, şirketimiz yarını için büyük önem taşıdığına inanıyoruz.  

Mesleki Gelişim Eğitimleri

Çalışanlarımızın mesleki açıdan sürekli gelişimini hedefleyen ve çalıştıkları alan ile ilgili uzmanlık kazandıracak eğitimler vermekteyiz. Çalışanımızın kendine mesleki gelişim ve mesleki uzmanlık kazandırdığı, yeni istihdam alanları yaratmaktadır. Mesleki gelişim eğitiminin kalitesi, içerik derinliği, çalışana sağlayacağı faydalar ve eğitimden sonra nelerin değişeceği dikkat ettiğimiz önemli noktalardır.

Satış Okulu

Bu programla, satış personelinin pazarlama ve satışı yönetmedeki becerilerinin, kişilik özellikleri ile nasıl yoğrulduğunu, ekibin oluşturulma yöntemlerini ve ekip yönetiminde iletişim tarzlarının, moral-motivasyon teknikleri ve karar alma süreçlerinde davranışlarının doğru ve yanlışlarını göstermeyi amaçlıyoruz.

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Çalışanlarımıza yönelik kişisel gelişim eğitimleri, çalışanımızın potansiyel beceri ve davranışlarını geliştirmelerine yönelik yapılan eğitimlerdir. Hem günlük yaşantısında hem de iş dünyasında fayda sağlayacak birçok kazanım elde edebilecek eğitimlerdir. Amacımız motivasyonu arttırmak ve potansiyel yeteneklerinizi geliştirmektir.

Süt Hayvancılığı Üretici Eğitimleri

Süt hayvancılığının gelişimine katkı sağlamak ve bilinçli üreticiler yetiştirmek amacıyla, süt ve yem fabrikamıza bağlı sahadaki hayvan besleme uzmanlarımız, üretici işletmelere hayvancılık ve sağlıklı hayvan besleme konusunda destek olmak için eğitimler düzenlemektedirler. Aynes’in süt değer zincirinin her aşamasında kontrol ve kaliteyi hedefleyerek uyguladığı entegre iş modeli çerçevesinde oluşturduğumuz eğitim programı ile sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Liderlik Gelişimi

Aynes’de başarıyı getiren, şirketimizin vizyon, misyon ve stratejilerine ulaşmasını sağlayacak yetkinlik ve davranışlar olduğunu düşünüyoruz. Liderliği bu şekilde konumlandıran organizasyonumuz için en kıdemli yöneticiden işe yeni başlayan çalışanımıza kadar liderlik gelişimi öncelikli geliyor. Liderlik gelişimi için, çalışanlarımızın kariyer gelişim planlarını, gelişim alanları ve güçlü yönlerini yetkinlik modelimiz çerçevesinde belirliyoruz. Liderlik Gelişim Programı ile farklı seviyeler için modüler gelişim programları oluşturuyoruz. Bu yolculuk boyunca, modül aralarında ve program sonunda çeşitli öğrenme ve gelişim araçları ile yöneticilerimizin ve yönetici adaylarımızın sürekli öğrenme gündeminde kalmalarını amaçlıyoruz.

Mentorluk

Aynes çalışanlarının İnsan Kaynakları Planlama Süreci ile yönetilen kariyerlerine, mevcut tecrübeli yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardıkları bir gelişim aracı ile desteklemeyi amaçlıyoruz. Genç yeteneklere kendilerini geliştirmeleri konusunda katkı sağlama hedefimize uygun olarak, 2021 yılı içinde toplam 27 yaz dönemi (lisans, mühendislik) ve 5 uzun dönem olmak üzere 32 stajyerimize çalışma imkanı sunduk. Geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız, ‘’Aynes Yıldızlarını ve En Girişimci Kişisel Hedef Projeleri”ni seçiyor ve ödüllendiriyoruz.

Senenin Yıldızları Proje ve Girişimci Ödülleri

Çalışma arkadaşlarımızın kurumumuza farklı kategorilerde katkı sağlayan projelerini ve girişimci fikirlerini her yıl sonu değerlendiriyor, seçiyor ve ödüllendiriyoruz. Yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, sürdürülebilirliği sağlamak, yenilikçi projeler üretilmesini teşvik etmek; katma değeri yüksek, çözüm odaklı, özgün tasarımlı ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi amaçlarıyla düzenlediğimiz yarışmalara ekipler bir veya birden fazla proje ile katılabilmektedirler.

Ekip olarak yıl içindeki çalışmalarının projelendirilmesi ve sonuçlandırılmasına dayanan Yıldız Projeleri;

  • Liderlik/Vizyonerlik
  • İşbirliği /Ekip Çalışması
  • Süreç İyileştiren/Fayda Sağlayan
  • Dayanıklılık/Çeviklik
  • Fark Yaratanlar
  • Kalite Katanlar