İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

AYNES’in
• Üstün kaliteli ürünler ve hizmetler sunmak
• İnsan sağlığını ve çevreyi korumak
• Çalışanlarının mensubu olmaktan gurur duyduğu bir şirket olmak
• İş sağlığı ve güvenliğinde en yüksek standartta olmak.
• Her faaliyetinde iş ahlakını ön planda tutmak
temel ilkeleridir.

Müşterileri, çalışanları ve diğer paydaşları ile toplumun ihtiyaç ve beklentilerindeki değişiklikleri önceden tahmin eden, bu ihtiyaç ve beklentileri aşarak karşılayıp ve sürekli geliştirmek için yönetim stratejileri oluşturan bir şirket olmak vazgeçilmez hedefimizdir.

AYNES’in en büyük zenginliği çalışanlarıdır. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesi, çalışanlarımızın kalitesi ile başlar. En iyi personeli ve yetişmiş iş gücünü şirketimize çekmek ve istihdam etmek, yeteneklerimizden azami bir şekilde fayda sağlamak, verimliliklerini artırmak ve gelişimlerine katkı sağlamak ve takım çalışması, iş birliği ve dayanışmanın geliştiği bir çalışma ortamı sağlamak, AYNES’in çalışanlarına işin devamı için sağladığı bir yol olarak devam edecektir.

Politikamızın ana unsurları
İşe Alım
• En çok tercih edilen şirket olmak ve nitelikli iş gücünü şirkete kazandırmak
• Şirketimizin gelecek strateji ve hedefleri doğrultusunda, kurum kültürü ve değerlerimize uygun nitelikli iş gücünün şirkete kazandırılması

Gelişim
• Çalışanlarımızın bireysel ve profesyonel gelişimleri için fırsatlar sağlayarak, potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri, sürekli gelişim odaklı performans yönetim anlayışı yaratmak
• En değerli kaynağımız olan “insan kaynağımızın” şirkete bağlılığını artırarak şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek

Çalışma Kültürü
• Şirket değerlerimizin ‘Müşteri Odaklılık, Güvenilir, Yenilikci, Sorumlu ve Özverili’ benimsendiği, saygı ve paylaşıma dayalı bir kültürün oluşturulması ve yaşatılması
• Çalışanlarımız ve paydaşlarımızla saygı güven ve etik değerlere dayalı sürekli bir ilişki kurmak