KAR PAYI POLİTİKASI

Şirketin temettü politikası global ve/veya ulusal piyasalarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, sektörün içinde bulunduğu koşulların uygun olması, Şirket’in özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması ve büyümeye yönelik yatırımlara engel olmaması koşuluyla kar dağıtmak yönündedir.

Aynes, dağıtılabilir kârının %40’ına kadar olan bir tutarın, nakit ya da hisse senedi olarak ortaklara dağıtılabilir.

Kar dağıtım politikası fon ihtiyacına ve şirket hedeflerine göre Aynes Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Yönetim kurulu, Genel Kurula katılan pay sahiplerine, karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde; bunun nedenlerini ve dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgileri sunar.

Ticaret Sicil Belgelerimiz için lütfen tıklayınız.
Güncel Ana Sözleşme için lütfen tıklayınız.
2012 yılı bağımsız denetim raporları için lütfen tıklayınız.
2010 ve 2011 yılı bağımsız denetim raporları için lütfen tıklayınız.
2007, 2008 ve 2009 yılı bağımsız denetim raporları için lütfen tıklayınız.